Uzmanlık Alanlarımız

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 Kat karşılığı ve/veya sözleşmeli inşaat faaliyetlerinde, özellikle kentsel dönüşüm projelerinde, gayrimenkul ve inşaat hukuku sözleşmelerinden oluşan uyuşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk,  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Ticaret, Şirketler ve İş Hukuku

Tazminat, sigorta, sözleşme, kaza ve sair işveren ve/veya işçi nezdinde doğan alacak , fesih , işten çıkarma ve işe iade davaları gibi iş işveren ve işçi hukuku sözleşmelerinden oluşan uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk,  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Borç - Alacak Davaları İcra İflas Hukuku

Çek, senet, sözleşme, tedbir, haciz ticari veya şahsi alacak, borç, icra ve iflas hukukunda  oluşan  sair anlaşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk,  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tapu, Miras Hukuku Orman Hukuku

Miras-veraset davalarınızda, tapu ve kadastroda yaşadığınız sorunlarınızda,  kamulaştırma, istimlak, terk, hazine arazisi, orman vasıflı araziler hukukunda  oluşan anlaşmazlıklar ile ilgili  danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Sanat, Marka Hakları, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Sanat eserleri koruması ve kullanımı , patent faydalı ürünler,  taklit ve tağşiş mağduriyeti, fikri mülkiyet hukukunu gerektiren işlerinizde oluşan uyuşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk,  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Satın alımış olduğunuz mal veya hizmetlerde kullanım ömrünü kısa zamanda yitiren haksız ve usulsüz kazanç sağlanan, garanti süresi dahilde sizi sıkıntıya sokan durumlarda  oluşan  sair anlaşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk,  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

İdare Hukuku

Kamu resmi kurum ve kuruluşlarına karşı, iptal, tam yargı, suiistimal, usulsüzlük v.b. gibi  haksız fiil ve eylemlerde hukukun işlemesini gerektiren uyuşmazlıklar ile ilgili   danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Kişiler ve Aile Hukuku

Evlilik öncesi, boşanma, mal-eşya paylaşımı, velayet, baskıcı yaşam, özgürlükler, komşuluk, iyi niyeti su istimal, aile hukuku ve benzeri gibi medeni hukukun işlemesini gerektiren uyuşmazlıklar ile ilgili arabuluculuk,  danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

Hayat görüşümüz ve felsefemiz gereği, özellikle kişi hak ve özgürlüklerini kapsayan, genel hukuk kaidelerine karşı işlenen suç ve suçlarla ilgili  her koşulda müvekkillerimize destek vermek için buradayız. Ayrımcılık, tehdit, kayırma, görevi kötüye kullanama ve benzeri gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığınızda, bir telefon kadar uzaktayız.
Uzmanı değil isek, tecrübesine inandığımız bir dostumuz vardır. 

Puanımız 95/100 

Eğer müvekkilimiz iseniz zaten biliyorsunuz.
Ama bilmeyenler için yazmakta fayda var.
Takdir ve tenkitleriniz ekibimizi puanlar.
Değerli görüşleriniz ve anket katılımlarınız için teşekkür ederiz.

Veraset Tapu Kadastro Gayrimenkul İnşaat Kentsel Dönüşüm Hukuku
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 92%
Sanat Eserleri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 98%
İcra İflas Hukuku
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 93.7%
İş ve İşçi Tazminat
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 89%
Kamu Davaları İdari Hukuk
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 92.8%
Arabuluculuk
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 88%
Dostanelik ve Samimiyet
Sizden gelen değerlendirmelere göre puanımız 99.3%